Pomůcky montessori
Pomůcky Český jazykAnglický jazykZeměpis, přírodopis, historie

Vlastnosti pomůcek

Pomůcky jsou vyrobené z papíru a jsou oboustranně laminované. Pomůcky jsou barevně rozlišeny podle určitého řádu metody Montessori.

V cenách je zahrnuté tvoření a výroba materiálu, karton a tisk, laminovací fólie a laminování, řezání, stříhání. Jedná se o pomůcky s vlastními autorskými obrázky, které nejsou určeny k dalšímu kopírování. Děkuji za respektování tohoto pravidla.

Pomůcky jsou určeny dětem předškolního a mladšího školního věku, kdy je možnost manipulace s konkrétním názorným materiálem velice důležitá. Pomáhají jim snadno a zábavnou formou získat vědomosti a dovednosti z oblasti jazyka, matematiky i přírodních věd.

Montessori učební pomůcky mají svoje specifické vlastnosti:

 • Estetické kvality
  Atraktivnost předmětu je silnou motivací, přitahuje pozornost dítěte a vyzývá ho k činnosti.
  Estetické kvality ovlivňují také vývoj estetického cítění. Vedou k vytváření pocitu zodpovědnosti.
 • Podněcování aktivity
  Montessori pomůcka má podněcovat činnost, zkoumání nových informací a spojení práce s pohybem.
  Dítě pomůcka přitahuje, pokud s ní může manipulovat, brát ji do rukou, ne ji pozorovat a obdivovat.
 • Kontrola chyb
  Montessori materiál je konstruován tak, aby dítě řešilo jednu konkrétní věc a samo poznalo chybu.
  Kontrola chyby spočívá v materiálu samém.
  Dítě okamžitě zná výsledek, opravuje se samo, není tak závislé na hodnocení autorit.
 • Použití pomůcek
  Montessori pomůcka zprostředkovává nové učivo a jeho opakování a procvičování.
  Je určena k použití pro samostatnou práci nebo práci dvojic či skupin.
Copyright © 2023 www.pomuckymontessori.cz | Všechna práva vyhrazena | Admin