Pomůcky montessori
Pomůcky Český jazykAnglický jazykZeměpis, přírodopis, historie

Zeměpis, přírodopis, historie

Sluneční soustava

1K - Roční období

1. sada: názvy ročních období,
16 obrázků (4 ks ke každému období)  
rozměry 10 x 13 cm
350 Kč image

image image image image
2. sada: měsíce - 16 kartiček s jejich názvy
rozměry 4,4 x 13 cm
170 Kč image
3. sada: postavení planety Země vzhledemke Slunci
v jednotlivých ročních obdobích
4 mapky o velikosti A4
volně k přikládání - 4 Slunce, 4 planety Země, 16 měsíců,
4 texty kontrolní mapka o velikosti A4

370 Kč image
Lidská práce a činnosti, děje v přírodě

2K - Obilí

1. sada – příprava půdy, setí obilí, sklizeň obilí,      
sklizeň slámy, orba pole, pole odpočívá
12 obrázků (rozměry 9,5x13 cm) a texty k přiřazení
380 Kč image
2. sada – druhy obilí (lán, klas, zrno)
12 obrázků (rozměry 8,7x11,7 cm) a texty k přiřazení
360 Kč
3. sada – postupný růst pšenice        
5 obrázků (rozměry 8,7x11,7 cm) a texty k přiřazení
160 Kč

3K - Brambory

1. sada - příprava půdy, sázení brambor, ruční sklizeň,
sklizeň kombajnem, orba pole, pole odpočívá
17 obrázků (rozměry 9,5x13 cm) a texty k přiřazení
490 Kč image
2. sada - postupný růst bramboru
7 obrázků (rozměry 8,7x11,7 cm) a texty k přiřazení
210 Kč
Stromy – obrázkové sady

4K - Stromy v jednotlivých ročních obdobích

rozměry 13x9,5 cm, kontrola zezadu    
image image image image
4 obrázky jednoho stromu v ročních obdobích
možno vybrat (borovice, bříza, buk, dub, modřín,
javor, jeřáb, jírovec maďal, lípa, olše, smrk, topol,
jabloň, švestka, třešeň)
85 Kč
4 názvy ročních období, název sady 20 Kč
nebo celá sada všech stromů a názvy 1280 Kč

5K - Keře v jednotlivých ročních obdobích

provedení jako pomůcka 4K - stromy
16 obrázků s názvy ročních období
(bez černý, bez červený, hloh obecný, růže šípková)
350 Kč  

6K - Stromy a jejich části

(strom, kůra, pupen, květ, plod, list, jehlice)
rozměry 18x12 cm a 10,6x9 cm
kontrola zezadu

   
1 strom a 5 obrázků s názvy částí
možno vybrat (jasan, javor klen, javor mléč,
jeřáb prostřední, jeřáb ptačí, jilm, jírovec maďal, lípa)
130 Kč
1 strom a 6 obrázků s názvy  částí
možno vybrat (borovice, bříza, buk, dub, modřín,
olše, ořešák, smrk)
150 Kč
7 názvů částí stromu a název sady 30 Kč
nebo celá sada všech stromů, jejich částí a názvy 2250 Kč
  image image image image image image

7K - Keře a jejich části

provedení jako pomůcka 6K - stromy
(keř, květ, plod, list)
rozměry 15x12 cm a 10,6x9 cm
kontrola zezadu
keř a obrázky s názvy částí    
(bez černý, bez červený, hloh obecný,
líska obecná, růže šípková, trnka obecná)
4 názvy částí keře a název sady
570 Kč   
Ovoce a zelenina - obrázkové sady druhů

8K - Ovoce - obrázková sada druhů

6 šestiúhelníků s názvy druhů ovoce (citrusové,
drobné, bobulové, peckové, jádrové, různé)
24 obrázků ovoce s názvy k přiřazení, rozměr 11x9,5 cm
600 Kč image
24 kartiček s popisem ovoce k přiřazení 190 Kč

9K - Zelenina - obrázková sada druhů

6 šestiúhelníků s názvy druhů zeleniny
(lusková, listová, kořenová, plodová, košťálová, cibulová)
25 obrázků zeleniny s názvy k přiřazení, rozměr 11x9,5 cm
620 Kč image
25 kartiček s popisem zeleniny k přiřazení 200 Kč
Živočichové - zvířecí rodiny

10K - Domácí zvířecí rodiny - obrázkové sady

rozměry 8,6x28,8 cm a 10,6x9 cm
větší obrázek se samcem, samicí a mládětem
jednotlivé obrázky s názvy
jednotlivé názvy
barevná kartička s názvem zvířete (holub,
husa, kachna, kočka, koza, králík, krůta, kůň,
kur, ovce, pes, prase, skot)

   
image image image  

1 sada zvířecí rodiny dle výběru

115 Kč  

název sady a názvy (samec, samice, mládě, rodina)

20 Kč  

nebo sady všech zvířecích rodin a názvy

1490 Kč  
Copyright © 2024 www.pomuckymontessori.cz | Všechna práva vyhrazena | Admin