Pomůcky montessori
Pomůcky Český jazykAnglický jazykZeměpis, přírodopis, historie

Český jazyk

Aktivity předcházející psaní a čtení - rozvoj smyslů

21J - Tabulky abecedy

velikost A4
tabulka - tiskací písmena malá
tabulka - tiskací písmena velká
tabulka – prázdná
nerozstříhané sady malých, velkých písmen na přikládání
možno i jiná kombinace   e
190 Kč image 

22J - Kartičky s malými tiskacími písmeny k předmětům

34 kartiček
rozměry 6,5 x 13 cm   
270 Kč image
Čtení - spojení slov

23J - Hrátky se slovy - domina:

po 24 kartičkách o velikosti 4,6x10 cm    
a) slova opačného významu (antonyma)
(kontrola barevná zezadu)       
170 Kč image   
b) vhodné dvojice
(kontrola barevná zezadu)
170 Kč
c) rýmovací domino
(kontrola barevná ve slovech)
170 Kč
Pravopis a mluvnice

24J - Slovní druhy

barevné odlišení slovních druhů
370 kartiček se slovy - rozměry 4x7 cm
10 kartiček s definicemi - rozměry 4x14 cm
ukázkově symboly podle Montessori (symboly možno objednat)                        
   
rozstříhané 1410 Kč  
nerozstříhané 750 Kč  
tabulka symbolů slovních druhů podle Montessori – velikost A4 35 Kč  
Copyright © 2024 www.pomuckymontessori.cz | Všechna práva vyhrazena | Admin